Profil spoločnosti

Spoločnosť JKBOZ s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 2004 (do roku 2008 boli služby spoločnosti poskytované pod obchodným menom Juraj Kukučka, Nováky).
V priebehu niekoľkých rokov sa spoločnosť dokázala prepracovať na popredné miesto v poskytovaní služieb
v tejto oblasti. Hlavnou filozofiou, na ktorej je postavená obchodná politika spoločnosti, je presadiť sa
v konkurenčnom prostredí vysokou kvalitou dodávaných služieb a príkladnou starostlivosťou o bezpečnosť zamestnancov klienta.  
Viac o spoločnosti

...robíme všetko pre vašu bezpečnosť